Feed


Aalscholver
Phalacrocorax carbo
1 week ago

April 2019 Zuidlaardermeergebied Groningen

0
Zwarte specht
Dryocopus martius
1 week ago

April 2019 Anlo Drenthe

0
Zwarte specht
Dryocopus martius
1 year ago

Zomer 2017 Mensinghebos Roden

0
Knobbelzwaan
Cygnus olor
1 week ago

Juni 2019 Kardinge Groningen

0
Winterkoning
Troglodytes troglodytes
1 week ago

Juli 2019 Stadspark Groningen

0
Kuifeend
Aythya fuligula
1 year ago
0
Fitis
Phylloscopus trochilus
1 week ago

Augustus 2019 Stadspark Groningen

0
Fitis
Phylloscopus trochilus
1 week ago

Augustus 2019 Stadspark Groningen

0
Roodborst
Erithacus rubecula
1 year ago
0
Meer