Feedback
Deelnemers

Frans

3030 xp
Nog 6970 xp te gaan
82x
75x
75x
Determinaties: 1x
Kraaien 4/9

Missende soorten:

Kauw 3xp | Roek 9xp | Notenkraker 99xp | Raaf 99xp | Huiskraai 99xp |
Vinkachtigen 2/15

Missende soorten:

Groenling 7xp | Kneu 11xp | Putter 29xp | Appelvink 50xp | Frater 56xp | Sijs 56xp | Kruisbek 58xp | Keep 60xp | Roodmus 99xp | Barmsijs 99xp | Kleine barmsijs 99xp | Grote kruisbek 99xp | Europese kanarie 99xp |
Kwikstaarten en piepers 1/9
Mezen 2/6

Missende soorten:

Zwarte mees 14xp | Kuifmees 20xp | Matkop 20xp | Glanskop 67xp |
Spreeuwen 1/1
Lijsters 1/6
+1

Missende soorten:

Zanglijster 4xp | Grote lijster 33xp | Kramsvogel 50xp | Koperwiek 50xp | Beflijster 99xp |
Klauwieren 1/4

Missende soorten:

Grauwe klauwier 99xp | Kleine klapekster 99xp | Roodkopklauwier 99xp |
Leeuweriken 1/4

Missende soorten:

Veldleeuwerik 8xp | Boomleeuwerik 52xp | Strandleeuwerik 80xp |
Mussen 1/3

Missende soorten:

Ringmus 5xp | Sneeuwvink 99xp |
Zwaluwen 1/3

Missende soorten:

Huiszwaluw 6xp | Oeverzwaluw 22xp |
Boomklevers 1/1
Heggenmussen 1/1
Staartmezen 1/1
Rietzangers 0/5
Gorzen 0/4

Missende soorten:

Rietgors 6xp | Geelgors 20xp | Grauwe gors 99xp | Ortolaan 99xp |
Zangers 0/4

Missende soorten:

Zwartkop 2xp | Tuinfluiter 4xp | Grasmus 4xp | Braamsluiper 30xp |
Boszangers 0/3

Missende soorten:

Fitis 1xp | Tjiftjaf 1xp | Fluiter 57xp |
Goudhaantjes 0/2

Missende soorten:

Goudhaan 11xp | Vuurgoudhaan 52xp |
Grasvogels 0/2

Missende soorten:

Sprinkhaanzanger 53xp | Snor 61xp |
Ijsgorzen 0/2

Missende soorten:

IJsgors 97xp | Sneeuwgors 99xp |
Buidelmezen 0/1

Missende soorten:

Buidelmees 99xp |
Waterspreeuwen 0/1

Missende soorten:

Waterspreeuw 99xp |
Baardmezen 0/1

Missende soorten:

Baardman 76xp |
Pestvogels 0/1

Missende soorten:

Pestvogel 73xp |
Winterkoningen 0/1

Missende soorten:

Winterkoning 1xp |
Echte boomkruipers 0/1

Missende soorten:

Boomkruiper 5xp |
Cetti's zangers 0/1

Missende soorten:

Cetti's zanger 32xp |
Wielewalen en vijgvogels 0/1

Missende soorten:

Wielewaal 53xp |
Wouwen, havikachtigen en arenden 1/14
Visarenden 0/1

Missende soorten:

Visarend 99xp |
Reigers 5/9

Missende soorten:

Purperreiger 83xp | Roerdomp 99xp | Woudaap 99xp | Kwak 99xp |
Ibissen en lepelaars 2/3

Missende soorten:

Zwarte ibis 99xp |
Rallen, koeten en waterhoentjes 1/7
Kraanvogels 0/1

Missende soorten:

Kraanvogel 99xp |
Uilen 0/6

Missende soorten:

Steenuil 52xp | Ransuil 52xp | Bosuil 53xp | Oehoe 99xp | Ruigpootuil 99xp | Velduil 99xp |
Kerkuilen 0/1

Missende soorten:

Kerkuil 57xp |
Duiven 3/6

Missende soorten:

Holenduif 8xp | Zomertortel 45xp | Rotsduif 99xp |
Valkachtigen 0/6

Missende soorten:

Torenvalk 52xp | Boomvalk 77xp | Kleine torenvalk 99xp | Roodpootvalk 99xp | Smelleken 99xp | Slechtvalk 99xp |
Futen 3/5

Missende soorten:

Roodhalsfuut 99xp | Kuifduiker 99xp |
Fazantachtigen 1/5

Missende soorten:

Patrijs 45xp | Kwartel 54xp | Korhoen 99xp | Rode patrijs 99xp |
Bijeneters 0/1

Missende soorten:

Bijeneter 99xp |
Scharrelaars 0/1

Missende soorten:

Scharrelaar 99xp |
IJsvogels 0/1

Missende soorten:

IJsvogel 99xp |
Aalscholvers 2/2
Genten 1/1
Ooievaars 1/2

Missende soorten:

Zwarte ooievaar 99xp |
Koekoeken 0/2

Missende soorten:

Koekoek 51xp | Kuifkoekoek 99xp |
Trappen 0/2

Missende soorten:

Grote trap 99xp | Kleine trap 99xp |
Flamingo's 1/1
Stormvogels en pijlstormvogels 0/1

Missende soorten:

Noordse stormvogel 99xp |
Papegaaien van de Oude Wereld 1/1
Duikers 0/1

Missende soorten:

Roodkeelduiker 99xp |
Gierzwaluwen 0/1

Missende soorten:

Gierzwaluw 11xp |
Hoppen 0/1

Missende soorten:

Hop 99xp |
Nachtzwaluwen 0/1

Missende soorten:

Nachtzwaluw 57xp |