Feedback
Deelnemers

Michiel

3107 xp
Nog 6893 xp te gaan
182x
103x
126x
Determinaties: 37x
Vinkachtigen 6/15

Missende soorten:

Appelvink 50xp | Goudvink 51xp | Frater 56xp | Kruisbek 58xp | Roodmus 99xp | Barmsijs 99xp | Kleine barmsijs 99xp | Grote kruisbek 99xp | Europese kanarie 99xp |
Kraaien 7/9

Missende soorten:

Roek 9xp | Huiskraai 99xp |
Kwikstaarten en piepers 3/9
Boszangers 2/3

Missende soorten:

Fluiter 57xp |
Mezen 5/6

Missende soorten:

Matkop 20xp |
Zangers 3/4

Missende soorten:

Tuinfluiter 4xp |
Lijsters 4/6

Missende soorten:

Grote lijster 33xp | Beflijster 99xp |
Rietzangers 2/5

Missende soorten:

Bosrietzanger 6xp | Spotvogel 24xp | Grote karekiet 99xp |
Gorzen 1/4

Missende soorten:

Geelgors 20xp | Grauwe gors 99xp | Ortolaan 99xp |
Klauwieren 1/4

Missende soorten:

Grauwe klauwier 99xp | Kleine klapekster 99xp | Roodkopklauwier 99xp |
Zwaluwen 2/3

Missende soorten:

Oeverzwaluw 22xp |
Mussen 2/3

Missende soorten:

Sneeuwvink 99xp |
Spreeuwen 1/1
Winterkoningen 1/1
Echte boomkruipers 1/1
Baardmezen 1/1
Boomklevers 1/1
Heggenmussen 1/1
Leeuweriken 0/4

Missende soorten:

Veldleeuwerik 8xp | Boomleeuwerik 52xp | Strandleeuwerik 80xp | Kuifleeuwerik 99xp |
Ijsgorzen 0/2

Missende soorten:

IJsgors 97xp | Sneeuwgors 99xp |
Goudhaantjes 0/2

Missende soorten:

Goudhaan 11xp | Vuurgoudhaan 52xp |
Grasvogels 0/2

Missende soorten:

Sprinkhaanzanger 53xp | Snor 61xp |
Staartmezen 0/1

Missende soorten:

Staartmees 14xp |
Cetti's zangers 0/1

Missende soorten:

Cetti's zanger 32xp |
Wielewalen en vijgvogels 0/1

Missende soorten:

Wielewaal 53xp |
Buidelmezen 0/1

Missende soorten:

Buidelmees 99xp |
Waterspreeuwen 0/1

Missende soorten:

Waterspreeuw 99xp |
Pestvogels 0/1

Missende soorten:

Pestvogel 73xp |
Kieviten en plevieren 1/7
Kluten 1/2
+26

Missende soorten:

Steltkluut 99xp |
Scholeksters 1/1
Jagers 0/4

Missende soorten:

Grote jager 99xp | Middelste jager 99xp | Kleine jager 99xp | Kleinste jager 99xp |
Alken 0/2

Missende soorten:

Zeekoet 99xp | Alk 99xp |
Grielen 0/1

Missende soorten:

Griel 99xp |
Wouwen, havikachtigen en arenden 2/14
Visarenden 0/1

Missende soorten:

Visarend 99xp |
Reigers 3/9

Missende soorten:

Kleine zilverreiger 86xp | Roerdomp 99xp | Woudaap 99xp | Kwak 99xp | Ralreiger 99xp | Koereiger 99xp |
Ibissen en lepelaars 1/3

Missende soorten:

Zwarte ibis 99xp | Heilige ibis 99xp |
Rallen, koeten en waterhoentjes 2/7
Kraanvogels 0/1

Missende soorten:

Kraanvogel 99xp |
Uilen 0/6

Missende soorten:

Steenuil 52xp | Ransuil 52xp | Bosuil 53xp | Oehoe 99xp | Ruigpootuil 99xp | Velduil 99xp |
Kerkuilen 0/1

Missende soorten:

Kerkuil 57xp |
Duiven 3/6

Missende soorten:

Holenduif 8xp | Zomertortel 45xp | Rotsduif 99xp |
Valkachtigen 1/6

Missende soorten:

Boomvalk 77xp | Kleine torenvalk 99xp | Roodpootvalk 99xp | Smelleken 99xp | Slechtvalk 99xp |
Futen 3/5

Missende soorten:

Roodhalsfuut 99xp | Kuifduiker 99xp |
Fazantachtigen 1/5

Missende soorten:

Patrijs 45xp | Kwartel 54xp | Korhoen 99xp | Rode patrijs 99xp |
IJsvogels 0/1

Missende soorten:

IJsvogel 99xp |
Bijeneters 0/1

Missende soorten:

Bijeneter 99xp |
Scharrelaars 0/1

Missende soorten:

Scharrelaar 99xp |
Aalscholvers 1/2

Missende soorten:

Kuifaalscholver 99xp |
Genten 0/1

Missende soorten:

Jan-van-gent 50xp |
Ooievaars 1/2

Missende soorten:

Zwarte ooievaar 99xp |
Koekoeken 1/2

Missende soorten:

Kuifkoekoek 99xp |
Trappen 0/2

Missende soorten:

Grote trap 99xp | Kleine trap 99xp |
Flamingo's 0/1

Missende soorten:

Flamingo 99xp |
Stormvogels en pijlstormvogels 0/1

Missende soorten:

Noordse stormvogel 99xp |
Papegaaien van de Oude Wereld 1/1
Duikers 0/1

Missende soorten:

Roodkeelduiker 99xp |
Gierzwaluwen 1/1
Hoppen 0/1

Missende soorten:

Hop 99xp |
Nachtzwaluwen 0/1

Missende soorten:

Nachtzwaluw 57xp |