Recent gespot
Zin om op pad te gaan? Dit zijn de niet-algemene soorten die sinds gisteren gemeld zijn op Waarneming.nl.
Paarse Strandloper
99xp
Roodkeelduiker
99xp
Roerdomp
99xp
Blauwe Kiekendief
99xp
Slechtvalk
99xp
Casarca
99xp
Kuifduiker
99xp
Drieteenmeeuw
99xp
Grote Burgemeester
99xp
Geelpootmeeuw
99xp
Alk
99xp
Koereiger
99xp
IJsvogel
99xp
Middelste Bonte Specht
99xp
Klapekster
99xp
Bonte Kraai
99xp
Waterpieper
99xp
Oeverpieper
99xp
Sneeuwgors
99xp
Dwerggans
99xp
Witoogeend
99xp
IJseend
99xp
Roodhalsfuut
99xp
Flamingo
99xp
Kwak
99xp
Zeearend
99xp
Ruigpootbuizerd
99xp
Smelleken
99xp
Raaf
99xp
Kleine Barmsijs
99xp
Grote Kruisbek
99xp
Europese Kanarie
99xp
Kleine Zilverreiger
86xp
Baardman
76xp
Zwarte Specht
66xp
Wilde Zwaan
59xp
Houtsnip
58xp
Bosuil
53xp
Nonnetje
53xp
Steenuil
52xp
Boomleeuwerik
52xp
Geoorde Fuut
52xp
Middelste Zaagbek
51xp
Goudvink
51xp
Appelvink
50xp
Kleine Zwaan
45xp
Grote Zaagbek
45xp
Brilduiker
42xp
Zwarte Zee-eend
36xp
Cetti's Zanger
32xp
Drieteenstrandloper
26xp
Zwarte Roodstaart
16xp
Kleine Rietgans
12xp
Eider
7xp
Topper
7xp
Rotgans
5xp
Zilvermeeuw
3xp
Kauw
3xp
Dwerguil
0xp
Roodhalsgans
0xp
Ross' Gans
0xp
Pontische Meeuw
0xp
Zwarte Zeekoet
0xp
Humes Bladkoning
0xp
Toendrarietgans
0xp
IJsduiker
0xp
Dwerggors
0xp