Recent gespot
Zin om op pad te gaan? Dit zijn de niet-algemene soorten die sinds gisteren gemeld zijn op Waarneming.nl.
Kuifaalscholver
99xp
Kwak
99xp
Koereiger
99xp
Zeearend
99xp
Smelleken
99xp
Raaf
99xp
Morinelplevier
99xp
Regenwulp
99xp
Reuzenstern
99xp
Kleine Jager
99xp
Roodkeelduiker
99xp
Rode Wouw
99xp
Zwarte Wouw
99xp
Velduil
99xp
Middelste Bonte Specht
99xp
Oeverpieper
99xp
Sneeuwgors
99xp
Visarend
99xp
Slechtvalk
99xp
Grote Pieper
99xp
Kleine Barmsijs
99xp
Grote Zee-eend
99xp
Drieteenmeeuw
99xp
Middelste Jager
99xp
Zwarte Ooievaar
99xp
Blauwe Kiekendief
99xp
Oehoe
99xp
Roodpootvalk
99xp
Klapekster
99xp
Grauwe Klauwier
99xp
Paapje
99xp
Waterpieper
99xp
Casarca
99xp
Roodhalsfuut
99xp
Temmincks Strandloper
99xp
Rosse Franjepoot
99xp
Geelpootmeeuw
99xp
Grote Jager
99xp
Bijeneter
99xp
Bonte Kraai
99xp
Duinpieper
99xp
Europese Kanarie
99xp
Witoogeend
99xp
Kwartel
99xp
Grauwe Franjepoot
99xp
Roerdomp
99xp
Barmsijs
99xp
Bosruiter
99xp
Kleinste Jager
99xp
Beflijster
99xp
Dwerggans
99xp
Porseleinhoen
99xp
Notenkraker
99xp
Kraanvogel
99xp
Kuifduiker
99xp
Paarse Strandloper
97xp
IJsgors
97xp
Alk
96xp
Draaihals
96xp
Zeekoet
94xp
Wespendief
94xp
IJsvogel
91xp
Kleine Zilverreiger
86xp
Krooneend
86xp
Purperreiger
83xp
Kleine Rietgans
81xp
Strandleeuwerik
80xp
Boomvalk
77xp
Baardman
76xp
Zwarte Zee-eend
74xp
Dwergmeeuw
73xp
Noordse Stern
72xp
Kleine Bonte Specht
71xp
Jan-van-gent
70xp
Zwarte Specht
66xp
Zomertaling
62xp
Krombekstrandloper
59xp
Wilde Zwaan
59xp
Kruisbek
58xp
Houtsnip
58xp
Kerkuil
57xp
Zwartkopmeeuw
56xp
Zwarte Ruiter
54xp
Bosuil
53xp
Groene Specht
53xp
Steenuil
52xp
Ransuil
52xp
Boomleeuwerik
52xp
Geoorde Fuut
52xp
Koekoek
51xp
Goudvink
51xp
Middelste Zaagbek
51xp
Groenpootruiter
50xp
Appelvink
50xp
Blauwborst
50xp
Grote Zaagbek
45xp
Brilduiker
42xp
Grote Stern
35xp
Eider
33xp
Cetti's Zanger
32xp
Bonte Vliegenvanger
31xp
Kanoet
31xp
Ooievaar
31xp
Rotgans
29xp
Drieteenstrandloper
26xp
Topper
25xp
Bosrietzanger
24xp
Grauwe Vliegenvanger
20xp
Matkop
20xp
Zwarte Roodstaart
17xp
Zilverplevier
17xp
Zwarte Stern
17xp
Rosse Grutto
13xp
Aalscholver
3xp
Grauwe Pijlstormvogel
0xp
Abdims Ooievaar
0xp
Bladkoning
0xp
Taigastrandloper
0xp
Parelduiker
0xp
Dwerggors
0xp
Keizergans
0xp
Kokardezaagbek
0xp
Noordse Pijlstormvogel
0xp
Graszanger
0xp
Vorkstaartmeeuw
0xp
Pontische Meeuw
0xp
Slangenarend
0xp
Californische Kuifkwartel
0xp
Papegaaiduiker
0xp
Taigaboomkruiper
0xp
Roodkeelpieper
0xp
Zwarte Zeekoet
0xp
Balkanbergfluiter
0xp
Roodhalsgans
0xp
Izabeltapuit
0xp