Update: Foto's van alle soorten ter wereld vanaf nu mogelijk!
Recent gespot
Zin om op pad te gaan? Dit zijn de niet-algemene soorten die sinds gisteren gemeld zijn op Waarneming.nl.
Witgat
99xp
Roodkeelduiker
99xp
Zeekoet
99xp
Bokje
99xp
Kleine Jager
99xp
Bosruiter
99xp
Kraanvogel
99xp
Oeverloper
99xp
Witoogeend
99xp
Paapje
99xp
Zeearend
99xp
Blauwe Kiekendief
99xp
Steenarend
99xp
Visarend
99xp
Casarca
99xp
Oeverpieper
99xp
Grote Jager
99xp
Ortolaan
99xp
Grote Zee-eend
99xp
Raaf
99xp
Duinpieper
99xp
Slechtvalk
99xp
Grote Pieper
99xp
Smelleken
99xp
IJsvogel
99xp
Hop
99xp
Rode Wouw
99xp
Paarse Strandloper
99xp
Grote Gele Kwikstaart
99xp
Zwarte Ibis
99xp
Koereiger
99xp
Reuzenstern
99xp
Waterpieper
99xp
Alk
99xp
Middelste Bonte Specht
99xp
Europese Kanarie
99xp
Roerdomp
99xp
Kleine Zilverreiger
86xp
Krooneend
86xp
Purperreiger
83xp
Dwergstern
79xp
Boomvalk
77xp
Ooievaar
76xp
Baardman
76xp
Dwergmeeuw
73xp
Kleine Plevier
67xp
Zwarte Specht
66xp
Havik
61xp
Tapuit
60xp
Keep
60xp
Kruisbek
58xp
Grote Zilverreiger
57xp
Kerkuil
57xp
Nachtzwaluw
57xp
Sijs
56xp
Zwartkopmeeuw
56xp
Zwarte Ruiter
54xp
Groene Specht
53xp
Bosuil
53xp
Kleine Bonte Specht
53xp
Steenuil
52xp
Kemphaan
52xp
Geoorde Fuut
52xp
Boomleeuwerik
52xp
Vuurgoudhaan
52xp
Roodborsttapuit
51xp
Goudvink
51xp
Middelste Zaagbek
51xp
Appelvink
50xp
Jan-van-gent
50xp
Groenpootruiter
50xp
Patrijs
45xp
Brilduiker
42xp
Zwarte Zee-eend
36xp
Grote Stern
32xp
Cetti's Zanger
32xp
Kluut
26xp
Drieteenstrandloper
26xp
Rietzanger
22xp
Oeverzwaluw
22xp
Matkop
20xp
Zwarte Roodstaart
16xp
Eider
7xp
Zilverplevier
6xp
Rotgans
5xp
Kanoet
4xp
Rosse Grutto
3xp
Toendrarietgans
0xp
Taigastrandloper
0xp
Poelsnip
0xp
Grauwe Pijlstormvogel
0xp
Lammergier
0xp
Parelduiker
0xp
Bladkoning
0xp
Roodhalsgans
0xp