Recent gespot
Zin om op pad te gaan? Dit zijn de niet-algemene soorten die sinds gisteren gemeld zijn op Waarneming.nl.
Slechtvalk
99xp
Kraanvogel
99xp
Rode Wouw
99xp
Bokje
99xp
Roerdomp
99xp
Blauwe Kiekendief
99xp
Zeearend
99xp
Hop
99xp
Middelste Bonte Specht
99xp
Smelleken
99xp
Klapekster
99xp
Waterpieper
99xp
Barmsijs
99xp
Grote Zee-eend
99xp
Regenwulp
99xp
Drieteenmeeuw
99xp
Roodkeelduiker
99xp
Koereiger
99xp
Oehoe
99xp
Raaf
99xp
Kleine Barmsijs
99xp
Geelpootmeeuw
99xp
Zwarte Ooievaar
99xp
Kuifduiker
99xp
Kuifaalscholver
99xp
Ruigpootbuizerd
99xp
Velduil
99xp
Bonte Kraai
99xp
Oeverpieper
99xp
Europese Kanarie
99xp
Sneeuwgors
99xp
Casarca
99xp
Witoogeend
99xp
IJseend
99xp
Kwak
99xp
Flamingo
99xp
Roodhalsfuut
99xp
Grauwe Gors
99xp
Paarse Strandloper
97xp
Alk
96xp
Zeekoet
94xp
IJsvogel
91xp
Kleine Zilverreiger
86xp
Krooneend
86xp
Kleine Rietgans
81xp
Boomvalk
77xp
Baardman
76xp
Zwarte Zee-eend
74xp
Dwergmeeuw
73xp
Pestvogel
73xp
Kleine Bonte Specht
71xp
Jan-van-gent
70xp
Zwarte Specht
66xp
Zomertaling
62xp
Wilde Zwaan
59xp
Houtsnip
58xp
Kruisbek
58xp
Spotvogel
58xp
Kerkuil
57xp
Zwartkopmeeuw
56xp
Frater
56xp
Zwarte Ruiter
54xp
Bosuil
53xp
Nonnetje
53xp
Groene Specht
53xp
Steenuil
52xp
Boomleeuwerik
52xp
Geoorde Fuut
52xp
Middelste Zaagbek
51xp
Goudvink
51xp
Appelvink
50xp
Groenpootruiter
50xp
Grote Zaagbek
45xp
Brilduiker
42xp
Koperwiek
39xp
Eider
33xp
Cetti's Zanger
32xp
Kanoet
31xp
Rotgans
29xp
Drieteenstrandloper
26xp
Topper
25xp
Matkop
20xp
Zwarte Roodstaart
17xp
Zilverplevier
17xp
Rosse Grutto
13xp
Grutto
10xp
Witte Kwikstaart
5xp
Tjiftjaf
1xp
Zwartkoprietzanger
0xp
Ringsnaveleend
0xp
Pontische Meeuw
0xp
Graszanger
0xp
Toendrarietgans
0xp
Bronskopeend
0xp
Elliots Fazant
0xp
Bankivahoen
0xp
Parelduiker
0xp
Roodhalsgans
0xp
Humes Bladkoning
0xp
Taigaboomkruiper
0xp
IJsduiker
0xp
Dwergarend
0xp
Pallas' Boszanger
0xp
Amerikaanse Smient
0xp
Grote Alexanderparkiet
0xp
Zwarte Spreeuw
0xp
Witstuitbarmsijs
0xp
Ross' Gans
0xp