Recent gespot
Zin om op pad te gaan? Dit zijn de niet-algemene soorten die sinds gisteren gemeld zijn op Waarneming.nl.
Roerdomp
99xp
Blauwe Kiekendief
99xp
Slechtvalk
99xp
Grote Gele Kwikstaart
99xp
Kraanvogel
99xp
Roodkeelduiker
99xp
IJsvogel
99xp
Smelleken
99xp
Klapekster
99xp
Raaf
99xp
Oeverpieper
99xp
Grote Zee-eend
99xp
IJseend
99xp
Bokje
99xp
Oeverloper
99xp
Witgat
99xp
Drieteenmeeuw
99xp
Alk
99xp
Koereiger
99xp
Ruigpootbuizerd
99xp
Waterpieper
99xp
Sneeuwgors
99xp
IJsgors
97xp
Krooneend
86xp
Strandleeuwerik
80xp
Ooievaar
76xp
Havik
61xp
Keep
60xp
Wilde Zwaan
59xp
Kerkuil
57xp
Grote Zilverreiger
57xp
Frater
56xp
Sijs
56xp
Bosuil
53xp
Groene Specht
53xp
Nonnetje
53xp
Kleine Bonte Specht
53xp
Vuurgoudhaan
52xp
Geoorde Fuut
52xp
Kemphaan
52xp
Steenuil
52xp
Middelste Zaagbek
51xp
Goudvink
51xp
Appelvink
50xp
Kleine Zwaan
45xp
Patrijs
45xp
Grote Zaagbek
45xp
Brilduiker
42xp
Cetti's Zanger
32xp
Drieteenstrandloper
26xp
Zwarte Roodstaart
16xp
Kleine Rietgans
12xp
Eider
7xp
Zilverplevier
6xp
Rotgans
5xp
Rosse Grutto
3xp
Tjiftjaf
1xp
Toendrarietgans
0xp
IJsduiker
0xp
Roze Spreeuw
0xp
Roodhalsgans
0xp
Pontische Meeuw
0xp
Steppekiekendief
0xp
Bruine Boszanger
0xp