Recent gespot
Zin om op pad te gaan? Dit zijn de niet-algemene soorten die sinds gisteren gemeld zijn op Waarneming.nl.
Porseleinhoen
99xp
Kleinst Waterhoen
99xp
Kwartelkoning
99xp
Slechtvalk
99xp
Bosruiter
99xp
Zwarte Ooievaar
99xp
Roerdomp
99xp
Zeearend
99xp
Oehoe
99xp
Roodkopklauwier
99xp
Grote Karekiet
99xp
Witwangstern
99xp
Kwak
99xp
Blauwe Kiekendief
99xp
Grauwe Kiekendief
99xp
Zwarte Wouw
99xp
Kwartel
99xp
Regenwulp
99xp
Temmincks Strandloper
99xp
Visarend
99xp
Rode Wouw
99xp
Grauwe Klauwier
99xp
Paapje
99xp
Casarca
99xp
Kraanvogel
99xp
Steltkluut
99xp
Hop
99xp
Raaf
99xp
Kuifaalscholver
99xp
Koereiger
99xp
Kleine Vliegenvanger
99xp
Middelste Bonte Specht
99xp
Vale Gier
99xp
Kleine Barmsijs
99xp
Witoogeend
99xp
Smelleken
99xp
Draaihals
96xp
Wespendief
94xp
Zomertortel
92xp
IJsvogel
91xp
Wielewaal
90xp
Nachtzwaluw
87xp
Kleine Zilverreiger
86xp
Krooneend
86xp
Purperreiger
83xp
Fluiter
82xp
Dwergstern
79xp
Boomvalk
77xp
Baardman
76xp
Zwarte Zee-eend
74xp
Dwergmeeuw
73xp
Noordse Stern
72xp
Kleine Bonte Specht
71xp
Jan-van-gent
70xp
Zwarte Specht
66xp
Zomertaling
62xp
Snor
61xp
Wilde Zwaan
59xp
Krombekstrandloper
59xp
Spotvogel
58xp
Houtsnip
58xp
Zwartkopmeeuw
56xp
Sprinkhaanzanger
53xp
Bosuil
53xp
Geoorde Fuut
52xp
Boomleeuwerik
52xp
Steenuil
52xp
Koekoek
51xp
Nachtegaal
51xp
Goudvink
51xp
Middelste Zaagbek
51xp
Blauwborst
50xp
Groenpootruiter
50xp
Appelvink
50xp
Grote Zaagbek
45xp
Brilduiker
42xp
Grote Stern
35xp
Eider
33xp
Cetti's Zanger
32xp
Bonte Vliegenvanger
31xp
Kanoet
31xp
Rotgans
29xp
Drieteenstrandloper
26xp
Topper
25xp
Bosrietzanger
24xp
Gele Kwikstaart
21xp
Grauwe Vliegenvanger
20xp
Matkop
20xp
Zwarte Roodstaart
17xp
Zilverplevier
17xp
Zwarte Stern
17xp
Rosse Grutto
13xp
Witte Kwikstaart
5xp
Krekelzanger
0xp
Kuifkoekoek
0xp
Roodhalsgans
0xp
Noordse Nachtegaal
0xp
Toendrarietgans
0xp
Amerikaanse Wintertaling
0xp
Graszanger
0xp
Diamantduif
0xp
Pontische Meeuw
0xp
Orpheusspotvogel
0xp
Mexicaanse Roodmus
0xp
Kokardezaagbek
0xp
Fischers Agapornis
0xp
Iberische Tjiftjaf
0xp
Abdims Ooievaar
0xp
Dwergarend
0xp
Taigastrandloper
0xp
Sneeuwgans
0xp
Roodstaartbuizerd
0xp