Recent gespot
Zin om op pad te gaan? Dit zijn de niet-algemene soorten die sinds gisteren gemeld zijn op Waarneming.nl.
Kwartel
99xp
Poelruiter
99xp
Zwarte Ooievaar
99xp
Raaf
99xp
Steltkluut
99xp
Regenwulp
99xp
Bosruiter
99xp
Koereiger
99xp
Zeearend
99xp
Kraanvogel
99xp
Reuzenstern
99xp
Witwangstern
99xp
Roerdomp
99xp
Visarend
99xp
Rode Wouw
99xp
Slechtvalk
99xp
Casarca
99xp
Flamingo
99xp
Zwarte Ibis
99xp
Grauwe Kiekendief
99xp
Grauwe Klauwier
99xp
Grauwe Franjepoot
99xp
Lachstern
99xp
Geelpootmeeuw
99xp
Middelste Bonte Specht
99xp
Kwak
99xp
Smelleken
99xp
Kwartelkoning
99xp
Middelste Jager
99xp
Roodkeelduiker
99xp
Velduil
99xp
Kleine Barmsijs
99xp
Temmincks Strandloper
99xp
Kleine Jager
99xp
Blauwe Kiekendief
99xp
Paapje
99xp
Zwarte Wouw
99xp
Ruigpootbuizerd
99xp
Porseleinhoen
99xp
Alk
96xp
Wespendief
94xp
Zeekoet
94xp
Zomertortel
92xp
IJsvogel
91xp
Wielewaal
90xp
Kleine Zilverreiger
86xp
Krooneend
86xp
Purperreiger
83xp
Kleine Rietgans
81xp
Dwergstern
79xp
Boomvalk
77xp
Baardman
76xp
Zwarte Zee-eend
74xp
Noordse Stern
72xp
Kleine Bonte Specht
71xp
Jan-van-gent
70xp
Zwarte Specht
66xp
Zomertaling
62xp
Snor
61xp
Wilde Zwaan
59xp
Krombekstrandloper
59xp
Kruisbek
58xp
Spotvogel
58xp
Kerkuil
57xp
Zwartkopmeeuw
56xp
Zwarte Ruiter
54xp
Sprinkhaanzanger
53xp
Bosuil
53xp
Steenuil
52xp
Boomleeuwerik
52xp
Geoorde Fuut
52xp
Goudvink
51xp
Koekoek
51xp
Middelste Zaagbek
51xp
Appelvink
50xp
Groenpootruiter
50xp
Blauwborst
50xp
Grote Zaagbek
45xp
Brilduiker
42xp
Grote Stern
35xp
Eider
33xp
Cetti's Zanger
32xp
Kanoet
31xp
Bonte Vliegenvanger
31xp
Rotgans
29xp
Drieteenstrandloper
26xp
Topper
25xp
Bosrietzanger
24xp
Gele Kwikstaart
21xp
Grauwe Vliegenvanger
20xp
Matkop
20xp
Zwarte Stern
17xp
Zwarte Roodstaart
17xp
Zilverplevier
17xp
Rosse Grutto
13xp
Grutto
10xp
Witte Kwikstaart
5xp
Zilvermeeuw
3xp
Kleine Topper
0xp
Graszanger
0xp
Taigastrandloper
0xp
Grote Alexanderparkiet
0xp
Witkopeend
0xp
Pontische Meeuw
0xp
Ross' Gans
0xp
Chileense Smient
0xp
Amerikaanse Goudplevier
0xp
Amerikaanse Smient
0xp
Taigaboomkruiper
0xp
Keizergans
0xp
Slangenarend
0xp
Punataling
0xp