Update: Foto's van alle soorten ter wereld vanaf nu mogelijk!
Recent gespot
Zin om op pad te gaan? Dit zijn de niet-algemene soorten die sinds gisteren gemeld zijn op Waarneming.nl.
IJsvogel
99xp
Oeverloper
99xp
Slechtvalk
99xp
Grauwe Klauwier
99xp
Raaf
99xp
Witgat
99xp
Rode Wouw
99xp
Middelste Bonte Specht
99xp
Steenarend
99xp
Grote Gele Kwikstaart
99xp
Casarca
99xp
Kraanvogel
99xp
Roodhalsfuut
99xp
Steltkluut
99xp
Regenwulp
99xp
Paarse Strandloper
99xp
Temmincks Strandloper
99xp
Flamingo
99xp
Paapje
99xp
IJseend
99xp
Grauwe Kiekendief
99xp
Roerdomp
99xp
Zwarte Ooievaar
99xp
Lachstern
99xp
Zeearend
99xp
Visarend
99xp
Dougalls Stern
99xp
Bosruiter
99xp
Koereiger
99xp
Geelpootmeeuw
99xp
Zeekoet
99xp
Witwangstern
99xp
Reuzenstern
99xp
Zwarte Wouw
99xp
Grijskopspecht
99xp
Grote Pieper
99xp
Waterpieper
99xp
Ruigpootbuizerd
99xp
Duinpieper
99xp
Kwak
99xp
Hop
99xp
Kleine Jager
99xp
Roodpootvalk
99xp
Zwarte Ibis
99xp
Wespendief
94xp
Kleine Zilverreiger
86xp
Krooneend
86xp
Purperreiger
83xp
Dwergstern
79xp
Boomvalk
77xp
Ooievaar
76xp
Baardman
76xp
Dwergmeeuw
73xp
Noordse Stern
72xp
Kleine Plevier
67xp
Zwarte Specht
66xp
Zomertaling
62xp
Havik
61xp
Snor
61xp
Tapuit
60xp
Krombekstrandloper
59xp
Kruisbek
58xp
Houtsnip
58xp
Grote Zilverreiger
57xp
Kerkuil
57xp
Zwartkopmeeuw
56xp
Sijs
56xp
Kwartel
54xp
Zwarte Ruiter
54xp
Groene Specht
53xp
Wielewaal
53xp
Kleine Bonte Specht
53xp
Sprinkhaanzanger
53xp
Bosuil
53xp
Boomleeuwerik
52xp
Kemphaan
52xp
Geoorde Fuut
52xp
Steenuil
52xp
Vuurgoudhaan
52xp
Goudvink
51xp
Roodborsttapuit
51xp
Nachtegaal
51xp
Koekoek
51xp
Middelste Zaagbek
51xp
Groenpootruiter
50xp
Blauwborst
50xp
Appelvink
50xp
Patrijs
45xp
Zomertortel
45xp
Brilduiker
42xp
Zwarte Zee-eend
36xp
Grote Stern
32xp
Cetti's Zanger
32xp
Bonte Vliegenvanger
31xp
Kluut
26xp
Drieteenstrandloper
26xp
Spotvogel
24xp
Rietzanger
22xp
Oeverzwaluw
22xp
Aalscholver
21xp
Grauwe Vliegenvanger
20xp
Matkop
20xp
Zwarte Roodstaart
16xp
Zwarte Stern
16xp
Grutto
10xp
Eider
7xp
Topper
7xp
Zilverplevier
6xp
Bosrietzanger
6xp
Rotgans
5xp
Kanoet
4xp
Rosse Grutto
3xp
Witvleugelstern
0xp
Sneeuwgans
0xp
Slangenarend
0xp
Taigastrandloper
0xp
Gestreepte Strandloper
0xp
Graszanger
0xp
Veldrietzanger
0xp
Pontische Meeuw
0xp
Wilgengors
0xp
Bankivahoen
0xp
Struikrietzanger
0xp
Lammergier
0xp
Waterrietzanger
0xp