Recent gespot
Zin om op pad te gaan? Dit zijn de niet-algemene soorten die sinds gisteren gemeld zijn op Waarneming.nl.
Europese kanarie
99xp
Temmincks strandloper
99xp
Grote gele kwikstaart
99xp
Beflijster
99xp
Casarca
99xp
Morinelplevier
99xp
IJseend
99xp
Korhoen
99xp
Oeverloper
99xp
Middelste bonte specht
99xp
Bosruiter
99xp
Witwangstern
99xp
Steltkluut
99xp
Rosse franjepoot
99xp
Slechtvalk
99xp
Geelpootmeeuw
99xp
Visarend
99xp
Witgat
99xp
Roerdomp
99xp
Grote karekiet
99xp
Grauwe klauwier
99xp
Rode wouw
99xp
Zeearend
99xp
IJsvogel
99xp
Draaihals
99xp
Raaf
99xp
Zwarte wouw
99xp
Grauwe kiekendief
99xp
Kleinste jager
99xp
Paapje
99xp
Grote jager
99xp
Blauwe kiekendief
99xp
Smelleken
99xp
Koereiger
99xp
Velduil
99xp
Wespendief
94xp
Krooneend
86xp
Kleine zilverreiger
86xp
Purperreiger
83xp
Dwergstern
79xp
Boomvalk
77xp
Ooievaar
76xp
Dwergmeeuw
73xp
Noordse stern
72xp
Kleine plevier
67xp
Zwarte specht
66xp
Zomertaling
62xp
Snor
61xp
Havik
61xp
Tapuit
60xp
Kruisbek
58xp
Nachtzwaluw
57xp
Fluiter
57xp
Kerkuil
57xp
Grote zilverreiger
57xp
Sijs
56xp
Zwartkopmeeuw
56xp
Kwartel
54xp
Zwarte ruiter
54xp
Wielewaal
53xp
Sprinkhaanzanger
53xp
Groene specht
53xp
Bosuil
53xp
Kleine bonte specht
53xp
Steenuil
52xp
Vuurgoudhaan
52xp
Boomleeuwerik
52xp
Geoorde fuut
52xp
Kemphaan
52xp
Koekoek
51xp
Roodborsttapuit
51xp
Middelste zaagbek
51xp
Nachtegaal
51xp
Goudvink
51xp
Blauwborst
50xp
Jan-van-gent
50xp
Groenpootruiter
50xp
Appelvink
50xp
Patrijs
45xp
Zomertortel
45xp
Zwarte zee-eend
36xp
Cetti's zanger
32xp
Grote stern
32xp
Bonte vliegenvanger
31xp
Kluut
26xp
Drieteenstrandloper
26xp
Spotvogel
24xp
Rietzanger
22xp
Oeverzwaluw
22xp
Grauwe vliegenvanger
20xp
Matkop
20xp
Zwarte stern
16xp
Zwarte roodstaart
16xp
Gele kwikstaart
11xp
Eider
7xp
Topper
7xp
Bosrietzanger
6xp
Rotgans
5xp
Witte kwikstaart
5xp
Kanoet
4xp
Rosse grutto
3xp
Bergfluiter
0xp
Taigastrandloper
0xp
Iberische tjiftjaf
0xp
Roodkeelpieper
0xp
Krekelzanger
0xp
Orpheusspotvogel
0xp
Roodhalsgans
0xp
Kortteenleeuwerik
0xp
Lammergier
0xp
Pontische meeuw
0xp
Witvleugelstern
0xp