Recent gespot
Zin om op pad te gaan? Dit zijn de niet-algemene soorten die sinds gisteren gemeld zijn op Waarneming.nl.
Zeearend
99xp
Blauwe Kiekendief
99xp
Grote Gele Kwikstaart
99xp
Waterpieper
99xp
Rode Wouw
99xp
Grote Pieper
99xp
Sneeuwgors
99xp
Koereiger
99xp
Casarca
99xp
Dwerggans
99xp
Europese Kanarie
99xp
Kleine Barmsijs
99xp
Oeverpieper
99xp
IJsvogel
99xp
Middelste Bonte Specht
99xp
Raaf
99xp
Slechtvalk
99xp
Bonte Kraai
99xp
Klapekster
99xp
Smelleken
99xp
Drieteenmeeuw
99xp
Roerdomp
99xp
Witgat
99xp
Witoogeend
99xp
Kwak
99xp
Zeekoet
99xp
Paarse Strandloper
99xp
Roodhalsfuut
99xp
Kuifduiker
99xp
Bokje
99xp
IJseend
99xp
Grote Zee-eend
99xp
Zwarte Ibis
99xp
Alk
99xp
Roodkeelduiker
99xp
Noordse Stormvogel
99xp
Grote Trap
99xp
Oeverloper
99xp
Flamingo
99xp
Grote Burgemeester
99xp
Geelpootmeeuw
99xp
Visarend
99xp
Ruigpootbuizerd
99xp
Rosse Franjepoot
99xp
Kraanvogel
99xp
Grauwe Gors
99xp
Zwarte Wouw
99xp
Regenwulp
99xp
Kleine Burgemeester
99xp
Oehoe
99xp
IJsgors
97xp
Kleine Zilverreiger
86xp
Krooneend
86xp
Strandleeuwerik
80xp
Ooievaar
76xp
Baardman
76xp
Dwergmeeuw
73xp
Zwarte Specht
66xp
Havik
61xp
Keep
60xp
Wilde Zwaan
59xp
Kruisbek
58xp
Houtsnip
58xp
Grote Zilverreiger
57xp
Kerkuil
57xp
Sijs
56xp
Frater
56xp
Zwartkopmeeuw
56xp
Zwarte Ruiter
54xp
Nonnetje
53xp
Groene Specht
53xp
Bosuil
53xp
Kleine Bonte Specht
53xp
Vuurgoudhaan
52xp
Steenuil
52xp
Boomleeuwerik
52xp
Kemphaan
52xp
Geoorde Fuut
52xp
Ransuil
52xp
Goudvink
51xp
Middelste Zaagbek
51xp
Roodborsttapuit
51xp
Appelvink
50xp
Jan-van-gent
50xp
Groenpootruiter
50xp
Grote Zaagbek
45xp
Kleine Zwaan
45xp
Patrijs
45xp
Brilduiker
42xp
Zwarte Zee-eend
36xp
Cetti's Zanger
32xp
Grote Stern
32xp
Drieteenstrandloper
26xp
Kluut
26xp
Toendrarietgans
21xp
Matkop
20xp
Zwarte Roodstaart
16xp
Staartmees
14xp
Kleine Rietgans
12xp
Grutto
10xp
Eider
7xp
Topper
7xp
Zilverplevier
6xp
Rotgans
5xp
Witte Kwikstaart
5xp
Kanoet
4xp
Rosse Grutto
3xp
Kauw
3xp
Zilvermeeuw
3xp
Tjiftjaf
1xp
Magelhaengans
0xp
Pontische Meeuw
0xp
Bruine Boszanger
0xp
Australische Bergeend
0xp
Humes Bladkoning
0xp
Bladkoning
0xp
Pallas' Boszanger
0xp
IJsduiker
0xp
Chileense Flamingo
0xp
Caribische Flamingo
0xp
Kleine Canadese Gans
0xp
Zwarte Zeekoet
0xp
Parelduiker
0xp
Graszanger
0xp
Taigaboomkruiper
0xp
Roodhalsgans
0xp
Noordse Pijlstormvogel
0xp
Grasparkiet
0xp
Dwerggors
0xp
Rode Ibis
0xp
Dwerguil
0xp
Ross' Gans
0xp
Kleine Alk
0xp
Bankivahoen
0xp
Sneeuwgans
0xp
Manengans
0xp
Taigastrandloper
0xp
Schildraaf
0xp
Kokardezaagbek
0xp