Update: Foto's van alle soorten ter wereld vanaf nu mogelijk!
Vliegenvangers
Muscicapidae
Roodborst

42
Bonte Vliegenvanger

9
Kleine Vliegenvanger

1
Nachtegaal

12
Blauwborst

42
Grauwe Vliegenvanger

11
Tapuit

19
Zwarte Roodstaart

18
Gekraagde Roodstaart

20
Paapje

16
Roodborsttapuit

35