Update: Foto's van alle soorten ter wereld vanaf nu mogelijk!
Gorzen
Emberizidae
Grauwe Gors

6
Geelgors

17
Ortolaan

4
Rietgors

28