Vogels
Zangvogels

PASSERIFORMES

Rietzangers
Acrocephalidae

Grote karekiet
Acrocephalus arundinaceus
Foto: Erik Fleur
Bosrietzanger
Acrocephalus palustris
Foto: Johan Torn
Rietzanger
Acrocephalus schoenobaenus
Foto: Johan Torn
Kleine karekiet
Acrocephalus scirpaceus
Foto: Niels
Spotvogel
Hippolais icterina
Foto: Theo Kompier