Update: Foto's van alle soorten ter wereld vanaf nu mogelijk!
Steltloperachtigen
CHARADRIIFORMES
Strandlopers en snippen

Scolopacidae
25
Meeuwen

Laridae
20
Kieviten en plevieren

Charadriidae
7
Jagers

Stercorariidae
4
Kluten

Recurvirostridae
2
Alken

Alcidae
2
Grielen

Burhinidae
1
Scholeksters

Haematopodidae
1