Update: Foto's van alle soorten ter wereld vanaf nu mogelijk!
Gierzwaluwachtigen
APODIFORMES
Gierzwaluwen

Apodidae
1