Feedback
Vogels
Steltloperachtigen

CHARADRIIFORMES

Strandlopers en snippen

Scolopacidae

Rosse grutto
Limosa lapponica

3 xp
7 x
Door: Marlies
Door: Wim Priem
Door: Frans