Update: Foto's van alle soorten ter wereld vanaf nu mogelijk!
Feedback
Wim Priem
Overzicht
Hop

Upupa epops
2 maanden geleden
Draaihals

Jynx torquilla
2 maanden geleden
Zwarte Roodstaart

Phoenicurus ochruros
4 maanden geleden
Veldleeuwerik

Alauda arvensis
5 maanden geleden
Kokardezaagbek

Lophodytes cucullatus
5 maanden geleden
Chileense Flamingo

Phoenicopterus chilensis
5 maanden geleden
Rode Wouw

Milvus milvus
5 maanden geleden
Zwarte Zeekoet

Cepphus grylle
6 maanden geleden
Cetti's Zanger

Cettia cetti
6 maanden geleden
Mandarijneend

Aix galericulata
7 maanden geleden
Dwergmeeuw

Hydrocoloeus minutus
7 maanden geleden
Kuifduiker

Podiceps auritus
8 maanden geleden
Waterpieper

Anthus spinoletta
10 maanden geleden
Pestvogel

Bombycilla garrulus
10 maanden geleden
IJsduiker

Gavia immer
1 jaar geleden
Casarca

Tadorna ferruginea
1 jaar geleden
Porseleinhoen

Porzana porzana
1 jaar geleden
Waterral

Rallus aquaticus
1 jaar geleden
Wespendief

Pernis apivorus
1 jaar geleden
Poelruiter

Tringa stagnatilis
1 jaar geleden
Wilde Zwaan

Cygnus cygnus
1 jaar geleden
Groene Specht

Picus viridis
1 jaar geleden
Roodkopklauwier

Lanius senator
1 jaar geleden
Roerdomp

Botaurus stellaris
1 jaar geleden
Boomvalk

Falco subbuteo
1 jaar geleden
Grauwe Vliegenvanger

Muscicapa striata
1 jaar geleden
Zwarte Stern

Chlidonias niger
1 jaar geleden
Tuinfluiter

Sylvia borin
1 jaar geleden
Slechtvalk

Falco peregrinus
1 jaar geleden
Purperreiger

Ardea purpurea
1 jaar geleden
Bokje

Lymnocryptes minimus
1 jaar geleden
Grote Trap

Otis tarda
1 jaar geleden
Paarse Strandloper

Calidris maritima
1 jaar geleden
Steenloper

Arenaria interpres
1 jaar geleden
Vuurgoudhaan

Regulus ignicapilla
1 jaar geleden
Boomleeuwerik

Lullula arborea
1 jaar geleden
Grote Gele Kwikstaart

Motacilla cinerea
1 jaar geleden
Matkop

Poecile montanus
1 jaar geleden
Oehoe

Bubo bubo
1 jaar geleden
Grote Zaagbek

Mergus merganser
1 jaar geleden
Buidelmees

Remiz pendulinus
1 jaar geleden
Groene Specht

Picus viridis
1 jaar geleden
Middelste Bonte Specht

Dendrocoptes medius
1 jaar geleden
Havik

Accipiter gentilis
1 jaar geleden
Slechtvalk

Falco peregrinus
1 jaar geleden
Kleine Zwaan

Cygnus columbianus
1 jaar geleden
Klapekster

Lanius excubitor
1 jaar geleden
Grauwe Franjepoot

Phalaropus lobatus
2 jaar geleden
Keep

Fringilla montifringilla
2 jaar geleden
Stadsduif

Columba livia domestica
2 jaar geleden
Oeverpieper

Anthus petrosus
2 jaar geleden
Sneeuwgors

Plectrophenax nivalis
2 jaar geleden
IJsgors

Calcarius lapponicus
2 jaar geleden
Koperwiek

Turdus iliacus
2 jaar geleden
Grote Mantelmeeuw

Larus marinus
2 jaar geleden
Roodkeelduiker

Gavia stellata
2 jaar geleden
Grote Mantelmeeuw

Larus marinus
2 jaar geleden
Zwarte Zwaan

Cygnus atratus
2 jaar geleden
Zwaangans

Anser cygnoides
2 jaar geleden
Kleine Jager

Stercorarius parasiticus
2 jaar geleden
Glanskop

Poecile palustris
2 jaar geleden
Kuifaalscholver

Phalacrocorax aristotelis
2 jaar geleden
Bosruiter

Tringa glareola
2 jaar geleden
Indische Gans

Anser indicus
2 jaar geleden
Witgat

Tringa ochropus
2 jaar geleden
Bonte Vliegenvanger

Ficedula hypoleuca
2 jaar geleden
Zeearend

Haliaeetus albicilla
2 jaar geleden
Snor

Locustella luscinioides
2 jaar geleden
Gierzwaluw

Apus apus
2 jaar geleden
Morinelplevier

Charadrius morinellus
2 jaar geleden
Holenduif

Columba oenas
2 jaar geleden
Regenwulp

Numenius phaeopus
2 jaar geleden
Zwarte Ruiter

Tringa erythropus
2 jaar geleden
Braamsluiper

Sylvia curruca
2 jaar geleden
Zilverplevier

Pluvialis squatarola
2 jaar geleden
Dwergstern

Sternula albifrons
2 jaar geleden
Noordse Stern

Sterna paradisaea
2 jaar geleden
Grote Stern

Thalasseus sandvicensis
2 jaar geleden
Eider

Somateria mollissima
2 jaar geleden
Zomertaling

Spatula querquedula
2 jaar geleden
Blauwe Kiekendief

Circus cyaneus
2 jaar geleden
Huiszwaluw

Delichon urbicum
2 jaar geleden
Rosse Stekelstaart

Oxyura jamaicensis
2 jaar geleden
Zwarte Zwaan

Cygnus atratus
2 jaar geleden
Zwarte Ibis

Plegadis falcinellus
2 jaar geleden
Zilvermeeuw

Larus argentatus
2 jaar geleden
Soepgans

Anser anser forma domestica
2 jaar geleden
Geelpootmeeuw

Larus michahellis
2 jaar geleden
Zwarte Wouw

Milvus migrans
2 jaar geleden
Roek

Corvus frugilegus
2 jaar geleden
Nachtegaal

Luscinia megarhynchos
2 jaar geleden
Strandplevier

Charadrius alexandrinus
2 jaar geleden
Kuifaalscholver

Phalacrocorax aristotelis
2 jaar geleden
Bonte Kraai

Corvus cornix
2 jaar geleden
Visarend

Pandion haliaetus
2 jaar geleden
Zwartkop

Sylvia atricapilla
2 jaar geleden
Zwarte Stern

Chlidonias niger
2 jaar geleden
Zwarte Mees

Periparus ater
2 jaar geleden
Zwarte Kraai

Corvus corone
2 jaar geleden
Zomertaling

Spatula querquedula
2 jaar geleden
Zanglijster

Turdus philomelos
2 jaar geleden
Wulp

Numenius arquata
2 jaar geleden
Woudaap

Ixobrychus minutus
2 jaar geleden
Witte Kwikstaart

Motacilla alba
2 jaar geleden
Witgat

Tringa ochropus
2 jaar geleden
Wintertaling

Anas crecca
2 jaar geleden
Winterkoning

Troglodytes troglodytes
2 jaar geleden
Wilde Eend

Anas platyrhynchos
2 jaar geleden
Watersnip

Gallinago gallinago
2 jaar geleden
Waterhoen

Gallinula chloropus
2 jaar geleden
Visdief

Sterna hirundo
2 jaar geleden
Vink

Fringilla coelebs
2 jaar geleden
Velduil

Asio flammeus
2 jaar geleden
Turkse Tortel

Streptopelia decaocto
2 jaar geleden
Tureluur

Tringa totanus
2 jaar geleden
Torenvalk

Falco tinnunculus
2 jaar geleden
Tjiftjaf

Phylloscopus collybita
2 jaar geleden
Tapuit

Oenanthe oenanthe
2 jaar geleden
Tafeleend

Aythya ferina
2 jaar geleden
Stormmeeuw

Larus canus
2 jaar geleden
Steltkluut

Himantopus himantopus
2 jaar geleden
Steenuil

Athene noctua
2 jaar geleden
Steenloper

Arenaria interpres
2 jaar geleden
Staartmees

Aegithalos caudatus
2 jaar geleden
Spreeuw

Sturnus vulgaris
2 jaar geleden
Sperwer

Accipiter nisus
2 jaar geleden
Smient

Mareca penelope
2 jaar geleden
Slobeend

Spatula clypeata
2 jaar geleden
Sijs

Spinus spinus
2 jaar geleden
Scholekster

Haematopus ostralegus
2 jaar geleden
Rotgans

Branta bernicla
2 jaar geleden
Rosse Grutto

Limosa lapponica
2 jaar geleden
Roodborsttapuit

Saxicola rubicola
2 jaar geleden
Roodborst

Erithacus rubecula
2 jaar geleden
Ringmus

Passer montanus
2 jaar geleden
Rietzanger

Acrocephalus schoenobaenus
2 jaar geleden
Rietgors

Emberiza schoeniclus
2 jaar geleden
Ransuil

Asio otus
2 jaar geleden
Putter

Carduelis carduelis
2 jaar geleden
Pimpelmees

Cyanistes caeruleus
2 jaar geleden
Pijlstaart

Anas acuta
2 jaar geleden
Paapje

Saxicola rubetra
2 jaar geleden
Ooievaar

Ciconia ciconia
2 jaar geleden
Oeverzwaluw

Riparia riparia
2 jaar geleden
Oeverloper

Actitis hypoleucos
2 jaar geleden
Nonnetje

Mergellus albellus
2 jaar geleden
Nijlgans

Alopochen aegyptiaca
2 jaar geleden
Muskuseend

Cairina moschata
2 jaar geleden
Middelste Zaagbek

Mergus serrator
2 jaar geleden
Merel

Turdus merula
2 jaar geleden
Meerkoet

Fulica atra
2 jaar geleden
Lepelaar

Platalea leucorodia
2 jaar geleden
Kuifmees

Lophophanes cristatus
2 jaar geleden
Kuifeend

Aythya fuligula
2 jaar geleden
Krooneend

Netta rufina
2 jaar geleden
Kramsvogel

Turdus pilaris
2 jaar geleden
Krakeend

Mareca strepera
2 jaar geleden
Kraanvogel

Grus grus
2 jaar geleden
Koolmees

Parus major
2 jaar geleden
Kolgans

Anser albifrons
2 jaar geleden
Kokmeeuw

Chroicocephalus ridibundus
2 jaar geleden
Koereiger

Bubulcus ibis
2 jaar geleden
Koekoek

Cuculus canorus
2 jaar geleden
Knobbelzwaan

Cygnus olor
2 jaar geleden
Kneu

Linaria cannabina
2 jaar geleden
Kluut

Recurvirostra avosetta
2 jaar geleden
Kleine Zwaan

Cygnus columbianus
2 jaar geleden
Kleine Zilverreiger

Egretta garzetta
2 jaar geleden
Kleine Plevier

Charadrius dubius
2 jaar geleden
Kleine Mantelmeeuw

Larus fuscus
2 jaar geleden
Kleine Karekiet

Acrocephalus scirpaceus
2 jaar geleden
Kievit

Vanellus vanellus
2 jaar geleden
Kemphaan

Calidris pugnax
2 jaar geleden
Kauw

Coloeus monedula
2 jaar geleden
IJsvogel

Alcedo atthis
2 jaar geleden
IJseend

Clangula hyemalis
2 jaar geleden
Huismus

Passer domesticus
2 jaar geleden
Houtduif

Columba palumbus
2 jaar geleden
Heggenmus

Prunella modularis
2 jaar geleden
Halsbandparkiet

Psittacula krameri
2 jaar geleden
Grutto

Limosa limosa
2 jaar geleden
Grote Zilverreiger

Ardea alba
2 jaar geleden
Grote Zaagbek

Mergus merganser
2 jaar geleden
Grote Stern

Thalasseus sandvicensis
2 jaar geleden
Grote Lijster

Turdus viscivorus
2 jaar geleden
Grote Canadese Gans

Branta canadensis
2 jaar geleden
Grote Bonte Specht

Dendrocopos major
2 jaar geleden
Groenpootruiter

Tringa nebularia
2 jaar geleden
Groenling

Chloris chloris
2 jaar geleden
Grauwe Gans

Anser anser
2 jaar geleden
Graspieper

Anthus pratensis
2 jaar geleden
Grasmus

Sylvia communis
2 jaar geleden
Goudvink

Pyrrhula pyrrhula
2 jaar geleden
Goudplevier

Pluvialis apricaria
2 jaar geleden
Goudhaan

Regulus regulus
2 jaar geleden
Geoorde Fuut

Podiceps nigricollis
2 jaar geleden
Gele Kwikstaart

Motacilla flava
2 jaar geleden
Gekraagde Roodstaart

Phoenicurus phoenicurus
2 jaar geleden
Geelgors

Emberiza citrinella
2 jaar geleden
Gaai

Garrulus glandarius
2 jaar geleden
Fuut

Podiceps cristatus
2 jaar geleden
Fitis

Phylloscopus trochilus
2 jaar geleden
Fazant

Phasianus colchicus
2 jaar geleden
Ekster

Pica pica
2 jaar geleden
Eider

Somateria mollissima
2 jaar geleden
Drieteenstrandloper

Calidris alba
2 jaar geleden
Dodaars

Tachybaptus ruficollis
2 jaar geleden
Flamingo

Phoenicopterus roseus
2 jaar geleden
Buizerd

Buteo buteo
2 jaar geleden
Bruine Kiekendief

Circus aeruginosus
2 jaar geleden
Brilduiker

Bucephala clangula
2 jaar geleden
Brandgans

Branta leucopsis
2 jaar geleden
Bosrietzanger

Acrocephalus palustris
2 jaar geleden
Boomkruiper

Certhia brachydactyla
2 jaar geleden
Boomklever

Sitta europaea
2 jaar geleden
Bonte Strandloper

Calidris alpina
2 jaar geleden
Bontbekplevier

Charadrius hiaticula
2 jaar geleden
Boerenzwaluw

Hirundo rustica
2 jaar geleden
Baardman

Panurus biarmicus
2 jaar geleden
Blauwe Reiger

Ardea cinerea
2 jaar geleden
Blauwborst

Luscinia svecica
2 jaar geleden
Appelvink

Coccothraustes coccothraustes
2 jaar geleden
Bergeend

Tadorna tadorna
2 jaar geleden
Aalscholver

Phalacrocorax carbo
2 jaar geleden