Feedback
Deelnemers

Sandra

2688 xp
Nog 7312 xp te gaan
108x
96x
109x
Determinaties: 1x
Kwikstaarten en piepers 5/9

Missende soorten:

Grote gele kwikstaart 99xp | Grote pieper 99xp | Duinpieper 99xp | Waterpieper 99xp |
Kraaien 4/9

Missende soorten:

Roek 9xp | Notenkraker 99xp | Bonte kraai 99xp | Raaf 99xp | Huiskraai 99xp |
Vinkachtigen 3/15

Missende soorten:

Kneu 11xp | Appelvink 50xp | Goudvink 51xp | Frater 56xp | Sijs 56xp | Kruisbek 58xp | Keep 60xp | Roodmus 99xp | Barmsijs 99xp | Kleine barmsijs 99xp | Grote kruisbek 99xp | Europese kanarie 99xp |
Rietzangers 2/5

Missende soorten:

Kleine karekiet 3xp | Spotvogel 24xp | Grote karekiet 99xp |
Zangers 3/4

Missende soorten:

Braamsluiper 30xp |
Mezen 2/6

Missende soorten:

Zwarte mees 14xp | Kuifmees 20xp | Matkop 20xp | Glanskop 67xp |
Lijsters 2/6

Missende soorten:

Zanglijster 4xp | Grote lijster 33xp | Kramsvogel 50xp | Beflijster 99xp |
Leeuweriken 1/4

Missende soorten:

Veldleeuwerik 8xp | Strandleeuwerik 80xp | Kuifleeuwerik 99xp |
Staartmezen 1/1
Gorzen 1/4

Missende soorten:

Geelgors 20xp | Grauwe gors 99xp | Ortolaan 99xp |
Klauwieren 1/4

Missende soorten:

Grauwe klauwier 99xp | Kleine klapekster 99xp | Roodkopklauwier 99xp |
Mussen 1/3

Missende soorten:

Ringmus 5xp | Sneeuwvink 99xp |
Zwaluwen 1/3

Missende soorten:

Huiszwaluw 6xp | Oeverzwaluw 22xp |
Goudhaantjes 1/2

Missende soorten:

Vuurgoudhaan 52xp |
Winterkoningen 1/1
Boomklevers 1/1
Heggenmussen 1/1
Spreeuwen 1/1
Echte boomkruipers 1/1
Boszangers 0/3

Missende soorten:

Fitis 1xp | Tjiftjaf 1xp | Fluiter 57xp |
Grasvogels 0/2

Missende soorten:

Sprinkhaanzanger 53xp | Snor 61xp |
Ijsgorzen 0/2

Missende soorten:

IJsgors 97xp | Sneeuwgors 99xp |
Buidelmezen 0/1

Missende soorten:

Buidelmees 99xp |
Waterspreeuwen 0/1

Missende soorten:

Waterspreeuw 99xp |
Baardmezen 0/1

Missende soorten:

Baardman 76xp |
Pestvogels 0/1

Missende soorten:

Pestvogel 73xp |
Cetti's zangers 0/1

Missende soorten:

Cetti's zanger 32xp |
Wielewalen en vijgvogels 0/1

Missende soorten:

Wielewaal 53xp |
Kieviten en plevieren 2/7
Kluten 1/2
+26

Missende soorten:

Steltkluut 99xp |
Scholeksters 1/1
Jagers 0/4

Missende soorten:

Grote jager 99xp | Middelste jager 99xp | Kleine jager 99xp | Kleinste jager 99xp |
Alken 0/2

Missende soorten:

Zeekoet 99xp | Alk 99xp |
Grielen 0/1

Missende soorten:

Griel 99xp |
Wouwen, havikachtigen en arenden 3/14
Visarenden 0/1

Missende soorten:

Visarend 99xp |
Reigers 2/9

Missende soorten:

Purperreiger 83xp | Kleine zilverreiger 86xp | Roerdomp 99xp | Woudaap 99xp | Kwak 99xp | Ralreiger 99xp | Koereiger 99xp |
Ibissen en lepelaars 1/3

Missende soorten:

Zwarte ibis 99xp | Heilige ibis 99xp |
Rallen, koeten en waterhoentjes 1/7
Kraanvogels 0/1

Missende soorten:

Kraanvogel 99xp |
Uilen 2/6

Missende soorten:

Steenuil 52xp | Bosuil 53xp | Oehoe 99xp | Ruigpootuil 99xp |
Kerkuilen 0/1

Missende soorten:

Kerkuil 57xp |
Duiven 2/6

Missende soorten:

Stadsduif 1xp | Holenduif 8xp | Zomertortel 45xp | Rotsduif 99xp |
Valkachtigen 1/6

Missende soorten:

Boomvalk 77xp | Kleine torenvalk 99xp | Roodpootvalk 99xp | Smelleken 99xp | Slechtvalk 99xp |
Futen 2/5
+16

Missende soorten:

Geoorde fuut 52xp | Roodhalsfuut 99xp | Kuifduiker 99xp |
Fazantachtigen 1/5

Missende soorten:

Patrijs 45xp | Kwartel 54xp | Korhoen 99xp | Rode patrijs 99xp |
IJsvogels 1/1
Bijeneters 0/1

Missende soorten:

Bijeneter 99xp |
Scharrelaars 0/1

Missende soorten:

Scharrelaar 99xp |
Aalscholvers 1/2

Missende soorten:

Kuifaalscholver 99xp |
Genten 0/1

Missende soorten:

Jan-van-gent 50xp |
Ooievaars 1/2

Missende soorten:

Zwarte ooievaar 99xp |
Koekoeken 0/2

Missende soorten:

Koekoek 51xp | Kuifkoekoek 99xp |
Trappen 1/2

Missende soorten:

Grote trap 99xp |
Flamingo's 0/1

Missende soorten:

Flamingo 99xp |
Stormvogels en pijlstormvogels 0/1

Missende soorten:

Noordse stormvogel 99xp |
Papegaaien van de Oude Wereld 1/1
Duikers 0/1

Missende soorten:

Roodkeelduiker 99xp |
Gierzwaluwen 0/1

Missende soorten:

Gierzwaluw 11xp |
Hoppen 0/1

Missende soorten:

Hop 99xp |
Nachtzwaluwen 0/1

Missende soorten:

Nachtzwaluw 57xp |