Feedback
Deelnemers

Hans Nieboer

4479 xp
Nog 5521 xp te gaan
173x
126x
128x
Determinaties: 18x
Vinkachtigen 11/15

Missende soorten:

Appelvink 50xp | Frater 56xp | Kruisbek 58xp | Europese kanarie 99xp |
Kwikstaarten en piepers 5/9

Missende soorten:

Boompieper 10xp | Grote pieper 99xp | Duinpieper 99xp | Waterpieper 99xp |
Rietzangers 4/5

Missende soorten:

Grote karekiet 99xp |
Kraaien 5/9

Missende soorten:

Notenkraker 99xp | Bonte kraai 99xp | Raaf 99xp | Huiskraai 99xp |
Zangers 3/4

Missende soorten:

Tuinfluiter 4xp |
Gorzen 2/4

Missende soorten:

Grauwe gors 99xp | Ortolaan 99xp |
Mezen 2/6

Missende soorten:

Zwarte mees 14xp | Kuifmees 20xp | Matkop 20xp | Glanskop 67xp |
Lijsters 3/6

Missende soorten:

Merel 1xp | Grote lijster 33xp | Beflijster 99xp |
Leeuweriken 2/4

Missende soorten:

Boomleeuwerik 52xp | Strandleeuwerik 80xp |
Mussen 2/3

Missende soorten:

Sneeuwvink 99xp |
Zwaluwen 3/3
Echte boomkruipers 1/1
Boszangers 2/3

Missende soorten:

Fluiter 57xp |
Pestvogels 1/1
Boomklevers 1/1
Heggenmussen 1/1
Spreeuwen 1/1
Waterspreeuwen 1/1
Grasvogels 1/2

Missende soorten:

Snor 61xp |
Ijsgorzen 1/2

Missende soorten:

IJsgors 97xp |
Winterkoningen 1/1
Staartmezen 1/1
Baardmezen 1/1
Klauwieren 0/4
Goudhaantjes 0/2

Missende soorten:

Goudhaan 11xp | Vuurgoudhaan 52xp |
Cetti's zangers 0/1

Missende soorten:

Cetti's zanger 32xp |
Wielewalen en vijgvogels 0/1

Missende soorten:

Wielewaal 53xp |
Buidelmezen 0/1

Missende soorten:

Buidelmees 99xp |
Kluten 2/2
Kieviten en plevieren 2/7
Alken 1/2
+99

Missende soorten:

Zeekoet 99xp |
Scholeksters 1/1
Jagers 0/4

Missende soorten:

Grote jager 99xp | Middelste jager 99xp | Kleine jager 99xp | Kleinste jager 99xp |
Grielen 0/1

Missende soorten:

Griel 99xp |
Wouwen, havikachtigen en arenden 4/14
Visarenden 0/1

Missende soorten:

Visarend 99xp |
Reigers 2/9

Missende soorten:

Purperreiger 83xp | Kleine zilverreiger 86xp | Roerdomp 99xp | Woudaap 99xp | Kwak 99xp | Ralreiger 99xp | Koereiger 99xp |
Ibissen en lepelaars 1/3

Missende soorten:

Zwarte ibis 99xp | Heilige ibis 99xp |
Pelikanen 0/0
Rallen, koeten en waterhoentjes 2/7
Kraanvogels 1/1
Uilen 1/6
+53

Missende soorten:

Steenuil 52xp | Ransuil 52xp | Oehoe 99xp | Ruigpootuil 99xp | Velduil 99xp |
Kerkuilen 0/1

Missende soorten:

Kerkuil 57xp |
Duiven 4/6

Missende soorten:

Holenduif 8xp | Zomertortel 45xp |
Valkachtigen 1/6

Missende soorten:

Boomvalk 77xp | Kleine torenvalk 99xp | Roodpootvalk 99xp | Smelleken 99xp | Slechtvalk 99xp |
Futen 3/5

Missende soorten:

Roodhalsfuut 99xp | Kuifduiker 99xp |
Fazantachtigen 1/5

Missende soorten:

Patrijs 45xp | Kwartel 54xp | Korhoen 99xp | Rode patrijs 99xp |
Aalscholvers 2/2
Genten 0/1

Missende soorten:

Jan-van-gent 50xp |
IJsvogels 1/1
Bijeneters 0/1

Missende soorten:

Bijeneter 99xp |
Scharrelaars 0/1

Missende soorten:

Scharrelaar 99xp |
Trappen 0/2

Missende soorten:

Grote trap 99xp | Kleine trap 99xp |
Ooievaars 1/2

Missende soorten:

Zwarte ooievaar 99xp |
Koekoeken 0/2

Missende soorten:

Koekoek 51xp | Kuifkoekoek 99xp |
Hoppen 0/1

Missende soorten:

Hop 99xp |
Nachtzwaluwen 0/1

Missende soorten:

Nachtzwaluw 57xp |
Flamingo's 0/1

Missende soorten:

Flamingo 99xp |
Stormvogels en pijlstormvogels 0/1

Missende soorten:

Noordse stormvogel 99xp |
Papegaaien van de Oude Wereld 0/1

Missende soorten:

Halsbandparkiet 55xp |
Duikers 1/1
Gierzwaluwen 1/1