Feedback
Deelnemers

amanda kompier

3185 xp
Nog 6815 xp te gaan
70x
67x
67x
Determinaties: 2x
Vinkachtigen 5/15

Missende soorten:

Vink 1xp | Putter 29xp | Appelvink 50xp | Frater 56xp | Kruisbek 58xp | Keep 60xp | Barmsijs 99xp | Kleine barmsijs 99xp | Grote kruisbek 99xp | Europese kanarie 99xp |
Kraaien 4/9

Missende soorten:

Roek 9xp | Ekster 10xp | Notenkraker 99xp | Raaf 99xp | Huiskraai 99xp |
Lijsters 4/6

Missende soorten:

Koperwiek 50xp | Beflijster 99xp |
Kwikstaarten en piepers 2/9
Klauwieren 2/4

Missende soorten:

Kleine klapekster 99xp | Roodkopklauwier 99xp |
Zwaluwen 2/3

Missende soorten:

Oeverzwaluw 22xp |
Waterspreeuwen 1/1
Mezen 1/6

Missende soorten:

Pimpelmees 2xp | Zwarte mees 14xp | Kuifmees 20xp | Matkop 20xp | Glanskop 67xp |
Zangers 1/4

Missende soorten:

Zwartkop 2xp | Tuinfluiter 4xp | Braamsluiper 30xp |
Pestvogels 1/1
Rietzangers 0/5
Gorzen 0/4

Missende soorten:

Rietgors 6xp | Geelgors 20xp | Grauwe gors 99xp | Ortolaan 99xp |
Leeuweriken 0/4

Missende soorten:

Veldleeuwerik 8xp | Boomleeuwerik 52xp | Strandleeuwerik 80xp | Kuifleeuwerik 99xp |
Boszangers 0/3

Missende soorten:

Fitis 1xp | Tjiftjaf 1xp | Fluiter 57xp |
Mussen 0/3

Missende soorten:

Huismus 1xp | Ringmus 5xp | Sneeuwvink 99xp |
Goudhaantjes 0/2

Missende soorten:

Goudhaan 11xp | Vuurgoudhaan 52xp |
Grasvogels 0/2

Missende soorten:

Sprinkhaanzanger 53xp | Snor 61xp |
Ijsgorzen 0/2

Missende soorten:

IJsgors 97xp | Sneeuwgors 99xp |
Cetti's zangers 0/1

Missende soorten:

Cetti's zanger 32xp |
Wielewalen en vijgvogels 0/1

Missende soorten:

Wielewaal 53xp |
Buidelmezen 0/1

Missende soorten:

Buidelmees 99xp |
Baardmezen 0/1

Missende soorten:

Baardman 76xp |
Winterkoningen 0/1

Missende soorten:

Winterkoning 1xp |
Boomklevers 0/1

Missende soorten:

Boomklever 28xp |
Heggenmussen 0/1

Missende soorten:

Heggenmus 2xp |
Staartmezen 0/1

Missende soorten:

Staartmees 14xp |
Spreeuwen 0/1

Missende soorten:

Spreeuw 1xp |
Echte boomkruipers 0/1

Missende soorten:

Boomkruiper 5xp |
Kluten 1/2
+26

Missende soorten:

Steltkluut 99xp |
Kieviten en plevieren 0/7
Jagers 0/4

Missende soorten:

Grote jager 99xp | Middelste jager 99xp | Kleine jager 99xp | Kleinste jager 99xp |
Alken 0/2

Missende soorten:

Zeekoet 99xp | Alk 99xp |
Grielen 0/1

Missende soorten:

Griel 99xp |
Scholeksters 0/1

Missende soorten:

Scholekster 2xp |
Wouwen, havikachtigen en arenden 7/14

Missende soorten:

Sperwer 53xp | Havik 61xp | Bruine kiekendief 69xp | Wespendief 94xp | Aasgier 99xp | Steenarend 99xp | Zwarte wouw 99xp |
Visarenden 1/1
Reigers 1/9
Ibissen en lepelaars 1/3

Missende soorten:

Zwarte ibis 99xp | Heilige ibis 99xp |
Rallen, koeten en waterhoentjes 1/7
Kraanvogels 0/1

Missende soorten:

Kraanvogel 99xp |
Uilen 1/6

Missende soorten:

Steenuil 52xp | Bosuil 53xp | Oehoe 99xp | Ruigpootuil 99xp | Velduil 99xp |
Kerkuilen 0/1

Missende soorten:

Kerkuil 57xp |
Valkachtigen 2/6

Missende soorten:

Kleine torenvalk 99xp | Roodpootvalk 99xp | Smelleken 99xp | Slechtvalk 99xp |
Duiven 1/6

Missende soorten:

Stadsduif 1xp | Turkse tortel 7xp | Holenduif 8xp | Zomertortel 45xp | Rotsduif 99xp |
Fazantachtigen 0/5

Missende soorten:

Fazant 9xp | Patrijs 45xp | Kwartel 54xp | Korhoen 99xp | Rode patrijs 99xp |
Futen 3/5

Missende soorten:

Geoorde fuut 52xp | Kuifduiker 99xp |
Aalscholvers 1/2

Missende soorten:

Kuifaalscholver 99xp |
Genten 0/1

Missende soorten:

Jan-van-gent 50xp |
IJsvogels 1/1
Bijeneters 0/1

Missende soorten:

Bijeneter 99xp |
Scharrelaars 0/1

Missende soorten:

Scharrelaar 99xp |
Koekoeken 0/2

Missende soorten:

Koekoek 51xp | Kuifkoekoek 99xp |
Trappen 0/2

Missende soorten:

Grote trap 99xp | Kleine trap 99xp |
Ooievaars 1/2

Missende soorten:

Zwarte ooievaar 99xp |
Stormvogels en pijlstormvogels 0/1

Missende soorten:

Noordse stormvogel 99xp |
Papegaaien van de Oude Wereld 0/1

Missende soorten:

Halsbandparkiet 55xp |
Duikers 0/1

Missende soorten:

Roodkeelduiker 99xp |
Gierzwaluwen 0/1

Missende soorten:

Gierzwaluw 11xp |
Hoppen 1/1
+99
Nachtzwaluwen 0/1

Missende soorten:

Nachtzwaluw 57xp |
Flamingo's 1/1