Feedback
Deelnemers

Johan Torn

8533 xp
Nog 1467 xp te gaan
247x
189x
189x
Determinaties: 24x
Vinkachtigen 12/15

Missende soorten:

Frater 56xp | Keep 60xp | Europese kanarie 99xp |
Kraaien 6/9

Missende soorten:

Roek 9xp | Raaf 99xp | Huiskraai 99xp |
Kwikstaarten en piepers 7/9

Missende soorten:

Grote pieper 99xp | Duinpieper 99xp |
Lijsters 5/6

Missende soorten:

Beflijster 99xp |
Rietzangers 4/5

Missende soorten:

Grote karekiet 99xp |
Zangers 3/4

Missende soorten:

Braamsluiper 30xp |
Gorzen 2/4

Missende soorten:

Grauwe gors 99xp | Ortolaan 99xp |
Zwaluwen 2/3

Missende soorten:

Huiszwaluw 6xp |
Grasvogels 2/2
Winterkoningen 1/1
Mezen 2/6

Missende soorten:

Zwarte mees 14xp | Kuifmees 20xp | Matkop 20xp | Glanskop 67xp |
Leeuweriken 2/4

Missende soorten:

Strandleeuwerik 80xp | Kuifleeuwerik 99xp |
Boszangers 2/3

Missende soorten:

Fluiter 57xp |
Ijsgorzen 2/2
Mussen 1/3

Missende soorten:

Ringmus 5xp | Sneeuwvink 99xp |
Goudhaantjes 1/2

Missende soorten:

Vuurgoudhaan 52xp |
Staartmezen 1/1
Spreeuwen 1/1
Echte boomkruipers 1/1
Cetti's zangers 1/1
Buidelmezen 1/1
Waterspreeuwen 1/1
Baardmezen 1/1
Pestvogels 1/1
Boomklevers 1/1
Heggenmussen 1/1
Wielewalen en vijgvogels 0/1

Missende soorten:

Wielewaal 53xp |
Wouwen, havikachtigen en arenden 7/14

Missende soorten:

Wespendief 94xp | Aasgier 99xp | Vale gier 99xp | Steenarend 99xp | Grauwe kiekendief 99xp | Rode wouw 99xp | Ruigpootbuizerd 99xp |
Visarenden 1/1
Reigers 5/9

Missende soorten:

Roerdomp 99xp | Woudaap 99xp | Kwak 99xp | Ralreiger 99xp |
Ibissen en lepelaars 1/3

Missende soorten:

Zwarte ibis 99xp | Heilige ibis 99xp |
Rallen, koeten en waterhoentjes 2/7
Kraanvogels 0/1

Missende soorten:

Kraanvogel 99xp |
Uilen 0/6

Missende soorten:

Steenuil 52xp | Ransuil 52xp | Bosuil 53xp | Oehoe 99xp | Ruigpootuil 99xp | Velduil 99xp |
Kerkuilen 0/1

Missende soorten:

Kerkuil 57xp |
Duiven 4/6

Missende soorten:

Holenduif 8xp | Rotsduif 99xp |
Valkachtigen 3/6

Missende soorten:

Kleine torenvalk 99xp | Roodpootvalk 99xp | Smelleken 99xp |
Futen 4/5

Missende soorten:

Roodhalsfuut 99xp |
Fazantachtigen 1/5

Missende soorten:

Patrijs 45xp | Kwartel 54xp | Korhoen 99xp | Rode patrijs 99xp |
IJsvogels 1/1
Bijeneters 0/1

Missende soorten:

Bijeneter 99xp |
Scharrelaars 0/1

Missende soorten:

Scharrelaar 99xp |
Aalscholvers 2/2
Genten 1/1
Ooievaars 1/2

Missende soorten:

Zwarte ooievaar 99xp |
Koekoeken 1/2

Missende soorten:

Kuifkoekoek 99xp |
Trappen 2/2
Flamingo's 1/1
Stormvogels en pijlstormvogels 0/1

Missende soorten:

Noordse stormvogel 99xp |
Papegaaien van de Oude Wereld 1/1
Duikers 1/1
Gierzwaluwen 1/1
Hoppen 1/1
+99
Nachtzwaluwen 1/1