Feedback
Deelnemers

Vera

2881 xp
Nog 7119 xp te gaan
142x
95x
143x
Determinaties: 6x
Kraaien 6/9

Missende soorten:

Notenkraker 99xp | Raaf 99xp | Huiskraai 99xp |
Vinkachtigen 4/15

Missende soorten:

Appelvink 50xp | Goudvink 51xp | Frater 56xp | Sijs 56xp | Kruisbek 58xp | Keep 60xp | Roodmus 99xp | Barmsijs 99xp | Kleine barmsijs 99xp | Grote kruisbek 99xp | Europese kanarie 99xp |
Kwikstaarten en piepers 3/9
Mezen 3/6

Missende soorten:

Zwarte mees 14xp | Matkop 20xp | Glanskop 67xp |
Lijsters 2/6

Missende soorten:

Grote lijster 33xp | Kramsvogel 50xp | Koperwiek 50xp | Beflijster 99xp |
Spreeuwen 1/1
Mussen 1/3

Missende soorten:

Ringmus 5xp | Sneeuwvink 99xp |
Zwaluwen 2/3

Missende soorten:

Oeverzwaluw 22xp |
Rietzangers 2/5

Missende soorten:

Bosrietzanger 6xp | Spotvogel 24xp | Grote karekiet 99xp |
Zangers 2/4

Missende soorten:

Tuinfluiter 4xp | Braamsluiper 30xp |
Heggenmussen 1/1
Gorzen 1/4

Missende soorten:

Geelgors 20xp | Grauwe gors 99xp | Ortolaan 99xp |
Boszangers 1/3

Missende soorten:

Fitis 1xp | Fluiter 57xp |
Waterspreeuwen 1/1
Winterkoningen 1/1
Boomklevers 1/1
Staartmezen 1/1
Echte boomkruipers 1/1
Buulbuuls 0/0
Klauwieren 0/4
Leeuweriken 0/4

Missende soorten:

Veldleeuwerik 8xp | Boomleeuwerik 52xp | Strandleeuwerik 80xp | Kuifleeuwerik 99xp |
Goudhaantjes 0/2

Missende soorten:

Goudhaan 11xp | Vuurgoudhaan 52xp |
Grasvogels 0/2

Missende soorten:

Sprinkhaanzanger 53xp | Snor 61xp |
Ijsgorzen 0/2

Missende soorten:

IJsgors 97xp | Sneeuwgors 99xp |
Cetti's zangers 0/1

Missende soorten:

Cetti's zanger 32xp |
Wielewalen en vijgvogels 0/1

Missende soorten:

Wielewaal 53xp |
Buidelmezen 0/1

Missende soorten:

Buidelmees 99xp |
Baardmezen 0/1

Missende soorten:

Baardman 76xp |
Pestvogels 0/1

Missende soorten:

Pestvogel 73xp |
Jagers 3/4

Missende soorten:

Kleinste jager 99xp |
Alken 2/2
Kieviten en plevieren 1/7
Scholeksters 1/1
Kluten 0/2

Missende soorten:

Kluut 26xp | Steltkluut 99xp |
Grielen 0/1

Missende soorten:

Griel 99xp |
Wouwen, havikachtigen en arenden 4/14
Visarenden 0/1

Missende soorten:

Visarend 99xp |
Reigers 3/9

Missende soorten:

Grote zilverreiger 57xp | Roerdomp 99xp | Woudaap 99xp | Kwak 99xp | Ralreiger 99xp | Koereiger 99xp |
Ibissen en lepelaars 0/3

Missende soorten:

Lepelaar 52xp | Zwarte ibis 99xp | Heilige ibis 99xp |
Rallen, koeten en waterhoentjes 2/7
Kraanvogels 0/1

Missende soorten:

Kraanvogel 99xp |
Uilen 0/6

Missende soorten:

Steenuil 52xp | Ransuil 52xp | Bosuil 53xp | Oehoe 99xp | Ruigpootuil 99xp | Velduil 99xp |
Kerkuilen 0/1

Missende soorten:

Kerkuil 57xp |
Valkachtigen 0/6

Missende soorten:

Torenvalk 52xp | Boomvalk 77xp | Kleine torenvalk 99xp | Roodpootvalk 99xp | Smelleken 99xp | Slechtvalk 99xp |
Duiven 4/6

Missende soorten:

Holenduif 8xp | Zomertortel 45xp |
Fazantachtigen 1/5

Missende soorten:

Patrijs 45xp | Kwartel 54xp | Korhoen 99xp | Rode patrijs 99xp |
Futen 2/5
+16

Missende soorten:

Geoorde fuut 52xp | Roodhalsfuut 99xp | Kuifduiker 99xp |
Aalscholvers 2/2
Genten 1/1
Bijeneters 0/1

Missende soorten:

Bijeneter 99xp |
Scharrelaars 0/1

Missende soorten:

Scharrelaar 99xp |
IJsvogels 0/1

Missende soorten:

IJsvogel 99xp |
Koekoeken 0/2

Missende soorten:

Koekoek 51xp | Kuifkoekoek 99xp |
Trappen 0/2

Missende soorten:

Grote trap 99xp | Kleine trap 99xp |
Ooievaars 1/2

Missende soorten:

Zwarte ooievaar 99xp |
Stormvogels en pijlstormvogels 1/1
Papegaaien van de Oude Wereld 0/1

Missende soorten:

Halsbandparkiet 55xp |
Duikers 0/1

Missende soorten:

Roodkeelduiker 99xp |
Gierzwaluwen 1/1
Hoppen 1/1
+99
Nachtzwaluwen 0/1

Missende soorten:

Nachtzwaluw 57xp |
Flamingo's 0/1

Missende soorten:

Flamingo 99xp |