Feedback
Deelnemers

Larissa

4234 xp
Nog 5766 xp te gaan
81x
80x
80x
Determinaties: 9x
Vinkachtigen 4/15

Missende soorten:

Vink 1xp | Groenling 7xp | Putter 29xp | Appelvink 50xp | Sijs 56xp | Kruisbek 58xp | Keep 60xp | Roodmus 99xp | Barmsijs 99xp | Kleine barmsijs 99xp | Europese kanarie 99xp |
Kraaien 4/9

Missende soorten:

Kauw 3xp | Roek 9xp | Ekster 10xp | Raaf 99xp | Huiskraai 99xp |
Kwikstaarten en piepers 2/9
Lijsters 2/6

Missende soorten:

Merel 1xp | Zanglijster 4xp | Grote lijster 33xp | Koperwiek 50xp |
Leeuweriken 2/4

Missende soorten:

Veldleeuwerik 8xp | Kuifleeuwerik 99xp |
Goudhaantjes 2/2
Rietzangers 1/5

Missende soorten:

Bosrietzanger 6xp | Rietzanger 22xp | Spotvogel 24xp | Grote karekiet 99xp |
Klauwieren 1/4

Missende soorten:

Kleine klapekster 99xp | Klapekster 99xp | Roodkopklauwier 99xp |
Mussen 1/3

Missende soorten:

Huismus 1xp | Sneeuwvink 99xp |
Grasvogels 0/2

Missende soorten:

Sprinkhaanzanger 53xp | Snor 61xp |
Buidelmezen 1/1
Waterspreeuwen 1/1
Pestvogels 1/1
Staartmezen 1/1
Spreeuwen 1/1
Mezen 0/6

Missende soorten:

Koolmees 1xp | Pimpelmees 2xp | Zwarte mees 14xp | Kuifmees 20xp | Matkop 20xp | Glanskop 67xp |
Gorzen 0/4

Missende soorten:

Rietgors 6xp | Geelgors 20xp | Grauwe gors 99xp | Ortolaan 99xp |
Zangers 0/4

Missende soorten:

Zwartkop 2xp | Tuinfluiter 4xp | Grasmus 4xp | Braamsluiper 30xp |
Zwaluwen 0/3

Missende soorten:

Boerenzwaluw 3xp | Huiszwaluw 6xp | Oeverzwaluw 22xp |
Boszangers 0/3

Missende soorten:

Fitis 1xp | Tjiftjaf 1xp | Fluiter 57xp |
Ijsgorzen 0/2

Missende soorten:

IJsgors 97xp | Sneeuwgors 99xp |
Baardmezen 0/1

Missende soorten:

Baardman 76xp |
Winterkoningen 0/1

Missende soorten:

Winterkoning 1xp |
Boomklevers 0/1

Missende soorten:

Boomklever 28xp |
Heggenmussen 0/1

Missende soorten:

Heggenmus 2xp |
Echte boomkruipers 0/1

Missende soorten:

Boomkruiper 5xp |
Cetti's zangers 0/1

Missende soorten:

Cetti's zanger 32xp |
Wielewalen en vijgvogels 0/1

Missende soorten:

Wielewaal 53xp |
Kieviten en plevieren 2/7

Missende soorten:

Kievit 1xp | Zilverplevier 6xp | Kleine plevier 67xp | Strandplevier 99xp | Morinelplevier 99xp |
Kluten 1/2
+26

Missende soorten:

Steltkluut 99xp |
Jagers 0/4

Missende soorten:

Grote jager 99xp | Middelste jager 99xp | Kleine jager 99xp | Kleinste jager 99xp |
Alken 0/2

Missende soorten:

Zeekoet 99xp | Alk 99xp |
Grielen 0/1

Missende soorten:

Griel 99xp |
Scholeksters 0/1

Missende soorten:

Scholekster 2xp |
Wouwen, havikachtigen en arenden 4/14
Visarenden 0/1

Missende soorten:

Visarend 99xp |
Ibissen en lepelaars 0/3

Missende soorten:

Lepelaar 52xp | Zwarte ibis 99xp | Heilige ibis 99xp |
Rallen, koeten en waterhoentjes 2/7
Kraanvogels 1/1
Uilen 2/6

Missende soorten:

Steenuil 52xp | Oehoe 99xp | Ruigpootuil 99xp | Velduil 99xp |
Kerkuilen 0/1

Missende soorten:

Kerkuil 57xp |
Duiven 1/6

Missende soorten:

Houtduif 1xp | Stadsduif 1xp | Holenduif 8xp | Zomertortel 45xp | Rotsduif 99xp |
Valkachtigen 2/6

Missende soorten:

Boomvalk 77xp | Kleine torenvalk 99xp | Roodpootvalk 99xp | Smelleken 99xp |
Futen 1/5

Missende soorten:

Fuut 16xp | Dodaars 51xp | Roodhalsfuut 99xp | Kuifduiker 99xp |
Fazantachtigen 0/5

Missende soorten:

Fazant 9xp | Patrijs 45xp | Kwartel 54xp | Korhoen 99xp | Rode patrijs 99xp |
Bijeneters 0/1

Missende soorten:

Bijeneter 99xp |
Scharrelaars 0/1

Missende soorten:

Scharrelaar 99xp |
IJsvogels 0/1

Missende soorten:

IJsvogel 99xp |
Genten 1/1
Aalscholvers 0/2

Missende soorten:

Aalscholver 21xp | Kuifaalscholver 99xp |
Ooievaars 2/2
Koekoeken 1/2

Missende soorten:

Kuifkoekoek 99xp |
Trappen 0/2

Missende soorten:

Grote trap 99xp | Kleine trap 99xp |
Flamingo's 1/1
Stormvogels en pijlstormvogels 0/1

Missende soorten:

Noordse stormvogel 99xp |
Papegaaien van de Oude Wereld 1/1
Duikers 0/1

Missende soorten:

Roodkeelduiker 99xp |
Gierzwaluwen 0/1

Missende soorten:

Gierzwaluw 11xp |
Hoppen 0/1

Missende soorten:

Hop 99xp |
Nachtzwaluwen 0/1

Missende soorten:

Nachtzwaluw 57xp |